top of page

PRIVACYBELEID

TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website www.aromasdavilla.com en de winkels van AROMAS DA VILLA.

VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Uw gegevens worden door het bedrijf verwerkt in een individuele naam (ENI) Sandra Margarida Coelho Fernandes Gaspar de Almeida, natuurlijk persoonsnummer 200 256 092, met hoofdkantoor in Rua Comandante José Correira Matoso N1, 3150-129, Condeixa-a-Nova, Portugal , hierna te noemen "AROMAS DA VILLA." Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van de EU in alle AROMAS DA VILLA-winkels en online winkel op www.aromasdavilla. com.

BEHANDELINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

De persoonsgegevens die op de website en in de winkels van AROMAS DA VILLA worden verwerkt, zijn:

  • Verzameld in het klant-/gebruikersrecord: naam, verzend- en factuuradres, mobiele telefoon, telefoon, btw-nummer, e-mailadres;

  • Verkregen door te browsen op de site: gegevens die het IP-adres identificeren, verwijzende headers, apparaattype, uw browser en versie, login- en accountinformatie, inclusief gebruikersnaam, wachtwoord, voorkeuren met betrekking tot marketing en cookies, vlaggen en webtags (pixel), betaling of krediet kaartgegevens, in dit geval altijd met inachtneming van het SSL-protocol.

  • Voorkeuren inclusief verlanglijstje, aankoophistorie;

Waarom hebben we uw gegevens nodig? AROMAS DA VILLA verwerkt uw persoonsgegevens, handmatig en/of geautomatiseerd, voor de volgende doeleinden:

  • Klantenbeheer: De gegevens die op deze website of in de AROMAS DA VILLA-winkels worden verzameld, zijn noodzakelijk voor de uitvoering en uitvoering van het koop- en verkoopcontract en zijn bedoeld voor de verwerking en informatie over de status van bestellingen en communicatie met klanten, het verwerken van bestelinformatie en eventuele klachten. Het verstrekken van de gevraagde informatie in het kader van de registratie van de Klant is verplicht, zonder welke het niet mogelijk is om verder te gaan met de bovengenoemde doeleinden.

  • Marketing: Als de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij het maken of wijzigen van zijn registratie, kan AROMAS DA VILLA zijn gegevens verwerken om hem informatie over zijn producten, nieuws, campagnes, aanbiedingen en verjaardagsberichten te sturen, via elk communicatiekanaal, namelijk door het gebruik van post, e-mail, sms of andere vormen van automatisch bellen.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden kan te allen tijde als volgt worden ingetrokken: via de instellingen van het klantaccount; per mobiele telefoon/telefoon; door in een e-mail op de link "Afmelden" te klikken; door contact op te nemen met het klantenserviceteam op aromasdavilla@outlook.com.

AROMAS DA VILLA voert de definitie van profielen uit op basis van informatie met betrekking tot uw aankopen en onderzoek, om uw winkelervaring te verbeteren en in overeenstemming met uw toestemming.

BEWARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN BEWAARTERMIJN

We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is binnen de reikwijdte(n) uiteengezet in dit privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We nemen passende maatregelen om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen, inclusief het gebruik van coderings- en authenticatietools, gebruik van beveiligde servers, firewalls, antivirus- en antimalwaresystemen, encryptie van applicaties en communicatie.

TOESTEMMING

Door akkoord te gaan met dit privacybeleid, geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens specifiek voor de geïdentificeerde en geselecteerde doeleinden te verwerken.

Indien toestemming wettelijk vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, hoewel dit recht de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de eerder gegeven toestemming of de daaropvolgende verwerking van dezelfde gegevens, op basis van een andere rechtsgrond, zoals de uitvoering van het contract of de wettelijke verplichting waaraan AROMAS DA VILLA is onderworpen.

Voor het intrekken van uw toestemming kunt u contact met ons opnemen per brief, telefoon of e-mailadres aromasdavilla@outlook.com.

BEKENDMAKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

AROMAS DA VILLA kan persoonlijke gegevens van gebruikers doorgeven aan derden, dienstverleners, namelijk bedrijven die betrokken zijn bij het proces van aankoop en beheer van collecties, transport, opslag, marketing, websitehosting of bankagentschappen. Deze bedrijven krijgen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst in kwestie, en deze entiteiten verbinden zich ertoe deze persoonsgegevens uitsluitend en uitsluitend te verwerken voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan andere derden, voor zover nodig om: (i) te voldoen aan een verzoek van overheidsinstanties, een gerechtelijk bevel of toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze site of schendingen van de gebruiksvoorwaarden en ons beleid van onze sites te voorkomen; (iii) verdediging tegen claims van derden; en (iv) helpen bij het voorkomen of onderzoeken van fraude.

GEBRUIKERSRECHTEN

Zolang AROMAS DA VILLA persoonsgegevens bezit of verwerkt, kunnen alle gebruikers te allen tijde en kosteloos de volgende rechten uitoefenen:


- Recht op toegang – recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie die we over u hebben;
- Recht op correctie – recht op correctie van gegevens die u onjuist of onvolledig acht;
- Recht om te worden vergeten – in bepaalde omstandigheden kunt u als gebruiker verzoeken dat de gegevens die wij over u hebben, uit al onze bestanden worden verwijderd;
- Recht op beperking van de verwerking – wanneer bepaalde voorwaarden gelden om het recht op beperking van de verwerking te hebben;
- Recht op overdraagbaarheid – recht om uw gegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
- Recht van bezwaar – recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing;
- Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerkingen, waaronder het profiel;
- Recht op verhaal: in het geval dat AROMAS DA VILLA uw verzoek weigert, in overeenstemming met de toegangsrechten, zullen we de reden uitleggen. Als gebruiker heeft u het recht om een ​​claim in te dienen zoals hieronder beschreven.

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend via het e-mailadres aromasdavilla@outlook.com, mobiele telefoon, telefoon of per aangetekende brief naar het postadres:

AROMAS DA VILLA - Klantenservice
Rua Comandante José Correia Matoso, N1
3150-129, Condeixa-a-Nova, Portugal


"COOKIES" BELEID

AROMAS DA VILLA maakt gebruik van automatische gegevensverzamelingssystemen zoals cookies. Deze cookies zijn nodig om bijvoorbeeld de aankoop van producten en diensten online mogelijk te maken. Deze cookies kunnen het volgende opslaan: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie-ID, cookie-informatie en informatie over of uw apparaat software heeft om toegang te krijgen tot bepaalde functies; (iii) unieke apparaat-ID en apparaattype; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte sites; (viii) informatie over uw interactie met onze sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wijzigingen in ons privacybeleid zullen worden gepubliceerd en zullen onmiddellijk van kracht worden op onze website www.aromasdavilla.com. We vragen u dit document regelmatig te herzien om het up-to-date te houden. Als we de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken aanzienlijk of wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen en in gevallen waar wettelijk vereist, zullen we om uw toestemming vragen voordat we dergelijke wijzigingen doorvoeren.


Datum: 24 november 2019

bottom of page